Τεχνική υποστήριξη όλο το 24ωρο! Τηλ.: 6932-316986 & 6932-650039

Κλιματισμός - Εξαερισμός - Επαγγελματική ψύξη Frigi Service

Επταλόφου 80
162 32 Βύρωνας

Τηλέφωνο 210-9232195, 210-9219765
Κινητό τηλέφωνο 6932-316986 (Δεναξάς), 6932-650039 (Καραμπάσης)
Φαξ 210-9241355

%66%72%69%67%69%73%65%72%40%6F%74%65%6E%65%74%2E%67%72

Στην αρχή

Συστήματα εξαερισμού - αερισμού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων αερισμού και εξαερισμού σε οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο γραφείων ή κτιρίων, όπου η ανανέωση και ο καθαρισμός του αέρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ομαλά το προσωπικό που βρίσκεται μέσα σε αυτά.

Πέρα από το κατασκευαστικό μέρος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς και αναβαθμίσεις παλαιών εγκαταστάσεων με εναλλάκτες θερμότητας αέρα – αέρα για εξοικονόμιση ενέργειας.